Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
Công ty Công nghệ Minh Châu phối hợp Công ty KUKJAE - Hàn Quốc làm việc Công ty Sữa Mộc Châu về công nghệ tách phân bò và xử lý nước sau tách thành phân bón hữu cơ dạng lỏng.
Chất thải chăn nuôi bò thành sản phẩm thương mại giá trị cao.
Khảo sát tại trang trại bò sữa Mộc Châu