Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671
Hòm thư
info@mctech.com.vn
Lò đốt rác thải công nghiệp, sinh hoạt, công suất: 200 - 1.000kg/h

Công nghệ: Đốt nhiệt độ cao, tạo dòng xoáy ly tâm luồng khí trong buồng đốt
Sản xuất:  Hàn Quốc.
Xử lý rác thải y tế nhiệt độ cao từ: 800 - 1500 oC
Xử lý đốt rác: sinh hoạt, công nghiệp
Tự động hóa: bán tự động, tự động.
Cấu trúc lò:
- Đốt tại buồng đốt sơ cấp và thứ cấp.
- Không dùng gạch chịu lửa.
Nguyên lý
Hoạt động theo nguyên lý chia khoảng không gian, tạo dòng xoáy ly tâm của luồng khí trong buồng đốt
Không cần dùng gạch chịu nhiệt do dòng xoáy ly tâm  khí tạo thành rèm khí "air- curtain" ngăn cách giữa buồng đốt và thành lò.
Phương pháp đốt
- Đốt nhiệt  độ buồng sơ cấp: 800 – 1.100oC
- Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp lên đến >1500oC
- Nhiên liệu: Dầu DO, gas.
- Không dùng nhiên liệu: khi rác có độ ẩm <40%
Công suất đốt
     Rác thải sinh hoạt: 300kg – 2.000kg/h
    Rác thải công nghiệp: 200kg - 2.000kg/h
    (Thết kế theo công suất - tùy chọn)
Phương pháp làm mát:
- Làm mát lò bằng không khí.
Bảo vệ môi trường sinh thái
- Đốt nhiệt độ cao, không sinh dioxin và khí khí độc hại>: 1.500oC.
- Có hệ thống xử lý khí triển để, không gây ô nhiễm.
- Khí thải đạt QCVN.


Lò đốt rác thải công nghiệp, công suất: 200kg/h
Nhiệt độ lên : 1200 - 1500oc
Không khói, không tro bụi
Lượng tro xỉ chiếm 1-2%.Lò đốt được sử dụng gần 15 năm


Một lò đốt rác thải công nghiệp sử dụng 2002 (thiết kế cũ) vẫn hoạt động tốt
Thân lò mát
Đốt không dùng nhiên liệu