Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
  
 
Phạm Văn Hùng
Giám đốc

Tư vấn công nghệ xử lý nước thải và hỗ trợ 24/7, Tel: 0913542880

Lâm Quang Tú
Quản lý dự án

Quản lý và triển khai dự án
Tel: 0936110099

Trần Viết Lĩnh
Phó Giám đốc

Kinh doanh và Tư vấn công nghệ xử lý rác thải, Tel: 0982821936

Mss. Phạm Chung
Trưởng Phòng Kinh doanh

Tư vấn Máy tách ép phân, xử lý chất thải chăn nuôi, Tel: 0916078811

Mss. Lê Vui
Kinh doanh

Kinh doanh máy tách chất thải chăn nuôi, Tel: 0903416799

Mr. Lê Thịnh
Trưởng Phòng Kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành, Tel: 0983759128.

Nguyễn Văn Khôi
Kỹ thuật điện

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, Tel: 0967576835.

Trần Viết Long
Kỹ thuật

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, Tel: 0968279000

Tạ Đình Tuấn
Kỹ thuật môi trường

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, Tel: 0972630185