Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
  
 
Phạm Văn Hùng
Manager

Tư vấn công nghệ và hỗ trợ 24/7, Tel: 0913542880

Trần Viết Lĩnh
Manager

Tư vấn xử lý rác thải và triển khai dự án, Tel: 0982821936

Mss. Phạm Chung
Quản lý dự án

Tư vấn Máy tách ép phân, xử lý chất thải chăn nuôi, Tel: 0916078811

Mss. Lê Vui
Kinh doanh

Kinh doanh máy tách chất thải chăn nuôi, Tel: 0903416799

Phạm Văn Hùng
Manager

Tư vấn công nghệ xử lý nước, thiết bị y tế, Tel: 0913542880.

Trần Viết Lĩnh
Manager

Tư vấn xử lý rác thải và triển khai dự án, Tel: 0982821936.

Mr. Lê Thịnh
Trưởng Kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành, Tel: 0983759128.

Nguyễn Văn Khôi
Kỹ thuật

Bảo hành thiết bị, Tel: 0967576835.