Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
Bauer hệ thống tưới tiêu thông minh, Nông nghiệp công nghệ cao

Những cánh đồng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với bất kỳ hệ thống thủy lợi nào. Địa hình khác nhau cũng như cấu trúc đất, cây trồng và trên hết là điều kiện gió, trên một cánh đồng duy nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả và lợi nhuận.

Nông nghiệp Thái Lan