Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
RAINSTAR T - Bauer, Hệ thống tưới thông minh

RAINSTAR T là sản phẩm hàng thập kỷ kinh nghiệm trong thực tế

Chi phí tưới hiệu quả bằng cách tiết kiệm năng lượng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, vận hành và xử lý an toàn.
Hệ thống được tích hợp thông minh.