Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671 / 024-39950965
Hòm thư
info@mctech.com.vn
 
Lò đốt rác thải công nghiệp, nguy hại, y tế, sinh hoạt:
Công nghệ đốt tạo dòng xoáy, nhiệt độ cao - Hàn Quốc