Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671
Hòm thư
info@mctech.com.vn

Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ rắn và phân bón dạng lỏng.

Nước thải phân lợn, bò sau máy tách được xử lý phân bón hữu cơ lỏng chất lượng cao, nhiều dinh dưỡng sử dụng bón cho cây trồng như rau sạch, cây hoa màu, ngô cỏ làm thức ăn cho bò, cây chè, ...

- Giải quyết ô nhiễm môi trường
- Nguồn thu kinh tế từ bán phân lỏng
- Cải tạo đất phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

Quy trình xử lý phân lỏng từ nước phân thải chăn nuôi


Một số hình ảnh thực tế xử lý phân lỏng tại các trang trại chăn nuôi lợn.

Nước phân lỏng sau xử lý, vận chuyển xe bồn đi tưới tiêu