Địa chỉ
787 Trương Định, Hoàng Mai, HN
Điện thoại
(+84) 024-36422671
Hòm thư
info@mctech.com.vn
Máy phát điện khí sinh học trong các trang trại chăn nuôi - Biogas Generator.
 
Hiện nay chăn nuôi tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp phát triển kinh tế đất nước, đối với khu vực nông thôn, chăn nuôi cũng được cải thiện rất nhiều, trở thành một thành phần quan trọng của nền kinh tế nông thôn không thể thiếu. Một nguồn quan trọng của phân gia súc và gia cầm dần trở thành ô nhiễm môi trường .

Trong những năm qua, Công ty Công nghệ Minh Châu là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực Môi trường Nông nghiệp đã chuyển giao cho nhiều trang trại chăn nuôi quy lớn và vừa để xử lý chất thải chăn nuôi thành nguồn tài nguyên mang lại lợi ích kinh tế cho các trang trại và xứ lý được ô nhiễm, một số công nghệ đã được chuyển giao:
- Tách ép chất thải chăn nuôi, ủ thành phân hữu cơ.
- Nước thải chăn nuôi (sau tách) đưa vào bể biogas để thu khí sinh học biogas.
- Xử lý nước thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ dạng lỏng bón cây trồng.
- Nước thải chăn nuôi xử lý bằng công nghệ Enzyme sử dụng nuôi trồng thủy sản, tái sử dụng.
- Khí sinh học biogas sử dụng phát điện - sử dụng điện cho trang trại.
Như vậy việc sử dụng tài nguyên chất thải chăn nuôi cũng đạt được, mang lại lợi ích kinh tế, sinh thái và xã hội tốt, giảm ô nhiễm môi trường, phát thải thấp, tiết kiệm năng lượng và các lợi thế khác của một loạt các mối quan tâm, xử lý chất thải chăn nuôi hạn chế dịch bệnh.

Thúc đẩy công nghệ khí sinh học, không chỉ giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm hữu cơ, khí sinh học năng lượng tái tạo còn có thể sản xuất sạch và thân thiện với môi trường và có thể chuyển đổi thành năng lượng điện. Vì vậy, công nghệ phát điện khí sinh học ở Việt Nam sẽ có triển vọng phát triển rộng lớn. Hiện nay ở Việt Nam đang lãng phí nguồn tài nguyên năng lượng khí sinh học đốt bỏ, hoặc xả ra môi trường gây ô nhiễm.

Phát điện khí sinh học (Phát điện biogas) đã trở thành một biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường xanh, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực đã được Công ty Công nghệ Minh Châu đã chuyển giao lắp đặt cho hàng chục trang trại tại Việt Nam.

MCTECH đã hợp tác nhiều hãng sản xuất máy phát điện biogas, phát điện khí tự nhiên, phát điện biomass, diesel, LPG,... trên thế giới, để cung cấp lắp đặt tại Việt Nam.
 
 
 
Lắp đặt máy phát điện biogas công suất 100kw trang trại lợn trên 5000 lợn
 
Tháng 1/2019, Lắp đặt máy phát điện biogas công suất: 40kw /h trang trại chăn nuôi lợn.
 
 
Hệ thống lọc khí biogas
 
 
Thăm nhà máy sản xuất  Máy phát điện: Phát điện biogas, Phát điện khí tự nhiên, Biomass, Diesel, LPG,..
 
 
 
Máy phát điện LPG
 
Máy phát điện khí tự nhiên
 
Máy phát điện biogas công suất lớn

 

Kiểm tra KCS trước khi xuất xưởng máy phát điện
 
 
Bộ lọc khí sinh học
 
Máy phát điện đặt trong modul container đẹp và gọn
 
 
Một số hình ảnh lắp đặt máy phát điện biogas

Máy phát triện biogas trang trại bò.

 
 
Máy phát điện biogas - trang trại 9000 lợn.
 
MCTECH -2019.